Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky > Přijímací řízení > Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 Seznamy přijatých zveřejníme v níže uvedených termínech pod odkazem výsledky přijímacího řízení.

• Své výsledky zjistíte pod číslem uchazeče - uvedeno v dopise zaslaném uchazeči s informacemi o přijímacím řízení nahoře "Naše značka".

Obor
Forma
Ukončení
Předpokládaný
počet
přijímaných
Podání
přihlášky
 do
Přijímací zkouška
Vydání
rozhodnutí
o přijetí
  Podmínky přijetí

28-52-H/01

Gumař-plastikář

denní výuční list 11 18.5.2018 NE 1.6.2018 pořadí dle průměru známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ

31-57-H/01

Výrobce textilií

denní výuční list - přijímací řízení ukončeno NE   pořadí dle průměru známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ

82-41-M/07

Modelářství 
a návrhářství oděvů

denní maturitní
zkouška
8 18.5.2018

talentová zk.

1.6.2018

1.6.2018

váha 25% - průměr známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ
váha 25% - domácí práce (10 ks min. A4, libov. technika a téma)
váha 50% - talentová zkouška (kresba a malba) 

 

Z rozhodnutí zřizovatele školy Královéhradeckého kraje je přijímací řízení do dříve avizovaných oborů zastaveno
a žáci do nich nebudou přijímáni.

 

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec spolu se sousedními školami: Střední průmyslovou školou Hronov a Střední školou propagační tvorby Velké Poříčí budou k 30. 6. 2018 zrušeny a ke stejnému datu z nich vznikne nová střední škola, která bude působit ve všech budovách stávajících škol. V této škole budou ve svém studiu pokračovat žáci všech stávajících oborů a nově přijatí žáci.


Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Informace o přijím. řízení Modelářství a návrhářství oděvů-3.k.pdf 450,4 KB
Informace o přijím. řízení Gumař-plastikář-2.k.pdf 516,7 KB
corner