Úvodní strana > Přijímací řízení > Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 Seznamy přijatých zveřejníme v níže uvedených termínech pod odkazem výsledky přijímacího řízení.

• Své výsledky zjistíte pod číslem uchazeče - uvedeno v dopise zaslaném uchazeči s informacemi o přijímacím řízení nahoře "Naše značka".

Obor
Forma
Ukončení
Předpokládaný
počet
přijímaných
Podání
přihlášky
 do
Přijímací zkouška
Vydání
rozhodnutí
o přijetí
  Podmínky přijetí

28-52-H/01

Gumař-plastikář

denní výuční list 15  1.3.2019  NE duben 2019 

pořadí dle průměru známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ, přijímací pohovor

 

31-57-H/01

Prodavač oděvů, 

textilu a modních doplňků

denní výuční list 15  1.3.2019  NE duben 2019  pořadí dle průměru známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ, přijímací pohovor

31-57-H/01

Operátor textilní

výroby

denní

výuční

list

15 1.3.2019 NE duben 2019  pořadí dle průměru známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ, přijímací pohovor

82-41-M/07

Módní designer a styling

denní maturitní
zkouška
15  do 30.11.2018 

talentová zk.

 

4.2.2019 

váha 25% - průměr známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ
váha 25% - domácí práce (10 ks min. A4, libov. technika a téma)
váha 50% - talentová zkouška (kresba a malba) 

82-41-M/07

Oděvní a textilní

design, navrhování interiérů

denní

maturitní

zkouška

15  do 30.11.2018 

talentová

zk.

4.2.2019  váha 25% - průměr známek 2. pol. 8. ročníku ZŠ
váha 25% - domácí práce (10 ks min. A4, libov. technika a téma)
váha 50% - talentová zkouška (kresba a malba)

31-43-M/01

Sportovní designer a styling

denní

maturitní

zkouška 

30         

31-41-M/01

Technické a netkané textilie

denní 

maturitní

zkouška 

30         

31-58-H/01

Krejčí

denní 

výuční

list 

15         

 

 


Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Operátor textilní výroby.pdf 463,8 KB
Prodavač oděvů, textilu a módních doplňků.pdf 463,8 KB
Gumař - plastikář.pdf 461,6 KB
Módní designer a styling.pdf 481,8 KB
Oděvní a textilní design, navrhování interiérů.pdf 481,8 KB
corner