Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky > Pro studenty > Stipendia zaměstnavatelů

Stipendia zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé regionu poskytují studentum jako motivaci ke studiu prospěchová stipendia. Stipendia jsou vyplácena jen v 1. ročníku studia a to dvakrát ročně na základě celkového průměrného prospěchu za pololetí - zvlášť za 1. a zvlášť za 2. pololetí. Stipendia žáci obdrží v den převzetí pololetního a závěrečného vysvědčení.

 

Výše stipendií pro školní rok 2017/2018   Výše stipendií pro školní rok 2016/2017

I. kategorie - průměr známek do 1,25

2.000 Kč

   I. kategorie - průměr známek do 1,25 1.300 Kč

II. kategorie - průměr známek do 1,5

1.500 Kč

   II. kategorie - průměr známek do 1,5 1.000 Kč

III. kategorie - průměr známek do 1,75

1.000 Kč

   III. kategorie - průměr známek do 1,75 700 Kč
         
Stipendii jsou podpořeny obory:  28-52-H/01 Chemik (ŠVP Gumař-plastikář)  
23-45-L/01  Mechanik seřizovač   
31-57-H/01 Výrobce textilií   
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů  
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 

corner