Úvodní strana > Studium na vysokých školách

Studium na vysokých školách

 

Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní

 

VŠUP – Vysoká škola Uměleckoprůmyslová v Praze 

 

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem Fakulta umění a designu

 

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací

 

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka Fakulta priemyslných technologií v Púchove 

 

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě Ateliér odevného designu 

 

 

corner