Úvodní strana > O škole > Junior Achievement

Junior Achievement

 

Od roku 2010 je škola zapojena do projektu Junior Achievement, jejímž posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

 

Junior Achievementje nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA. Činnost Junior Achievement je rozšířena ve 115 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 7 miliónů dětí a mladých lidí mezi 6 a 22 roky.

 

Česká pobočka Junior Achievement byla založena roku 1992 díky panu Tomáši Baťovi. V současné době se kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve školách, účastní ročně zhruba 15 000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo kurzy JA ČR již více než 190 000 dětí.

 

Základem vzdělávacího systému Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a zkušenostmi z reálného světa byznysu.

 

Bližší informace o projektu www.jacr.cz

corner