Úvodní strana > Pro studenty > Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

  •  Ministerstvo školství zveřejnilo podrobný časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019 - viz. soubor níže.
  • V níže uvedeném souboru najdete orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018/19
  • V níže uvedeném souboru najdete Maturitní zpravodaj, který seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019
  • V níže uvedeném souboru najdete sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019
  • Na složení maturity má absolvent pět let od ukončení studia.

  • Pro přípravu ke zkoušce využijte zadání a řešení maturitních zkoušek z minulých let dostupných na www.novamaturita.cz

 


Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
CERMAT jak uspět u pis. prace z ČJ.pdf 2,9 MB
CERMAT příklady úloh z didakt. testu ČJ.pdf 278,8 KB
Maturitní předměty podle studovaného oboru.pdf 287,2 KB
Maturitní okruhy - právo (Veřejnosprávní činnost).pdf 535,5 KB
Maturitní okruhy - veřejná správa (Veřejnosprávní činnost).pdf 539,7 KB
Maturitní okruhy - konstrukce a model. oděvů (Modelářství) .pdf 545,1 KB
Maturitní okruhy - oděvní technologie (Modelářství).pdf 530,8 KB
Maturitní okruhy - dějiny výtv. kultury (Modelářství).pdf 555,1 KB
Maturitní okruhy - ekonomika (Podnikání - nástavbové studium dálkové).pdf 539,8 KB
Maturitní okruhy - informatika (Podnikání - nástavbové studium dálkové).pdf 553,7 KB
Maturitní okruhy - účetnictví (Podnikání - nástavbové studium dálkové) .pdf 539,8 KB
Seznam doporučené četby k maturitě 2018-19.pdf 357,9 KB
Sdělení MŠMT - termíny SC MZ jaro 2019.pdf 131,8 KB
Školní zkušební úlohy - Anglický jazyk.pdf 437,4 KB
Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf 3,2 MB
Školní zkušební úlohy - Německý jazyk.pdf 434,4 KB
MZ2019_kalendář na web.pdf 252,5 KB
JZS_MZ_jaro-2019_podrobne schema_(priloha 8).pdf 369,3 KB
Podmínky praktické maturitní zkoušky - 4. M.pdf 68,1 KB
Podmínky praktické maturitní zkoušky - 4.S.pdf 61,8 KB
Podmínky praktické maturitní zkoušky - 3.Nd.pdf 63,7 KB
corner